Lokalcenteret
Valg
Forside | Pensionistforening | Hjortshøj Centerråd | Cafe menu | Skjalden | Links
  
Månedens kalender
Dag Dato Klokken Aktivitet
Onsdag 12/6 10.00 - 12.00 Sommerfest, 0 - 100 årige på HLC
Torsdag 13/6 13.30 - 13.00 Kartoffeldag på HLC
Torsdag 13/6 13,30 - ? Gudstjeneste på HLC
Torsdag 13/6 14.00 - ? Mejlby kvindegruppe mødes i Spejderhuset
Tirsdag 18/6 15.00 - ? Grill eftermiddag ved Modelbanen
Søndag 23/6 19.30 - ? Sankt Hans på HLC
Ma - Fr 24 - 28/6 ? Sommerhøjskole. Skæring lokalcenter
Torsdag 27/5 ? Tod/Mej. egnsarkiv. Byvandring
Torsdag 11/7 13,30 - ? Gudstjeneste på HLC
Onsdag 21/8 09.50 - ? Pensionistforeningens tur til Mariager fjord
Torsdag 29/8 10.00 - 17.00 Centerrådets bustur til Ry og Himmelbjerget
Fredag 6/9 17.30 - ? Bowlingklubbens 25 års jubilæum på HLC
  16 - 21/9   Pensionistforeningens tur til England
fredag 27/9 ? Danseglad starter op igen


Der har været 29101 besøgende Siden er sidst opdateret d. 27-5-2019